Decision Making
Decision Making PDF Print E-mail
Class Notes PDF File
Lesson 1 - September 29, 2013 MP3 File
Lesson 2 - October 6, 2013 MP3 File
Lesson 3 - October 13, 2013 MP3 File
Lesson 4 - October 20, 2013
MP3 File
Lesson 5 - October 27, 2013
MP3 File
Lesson 6 - November 10, 2013
MP3 File
Lesson 7 - November 17, 2013
MP3 File
Lesson 8 - November 24, 2013  (Complete lesson not recorded)
MP3 File
Lesson 9 - December 1, 2013
MP3 File
 Free Joomla Templates By Joomlashack